Onderzoek Onderwijsinspectie naar gevolgen 16 maanden corona op onderwijs

13-10 13:53 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er over de hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de pandemie. Wel ging er minder aandacht uit naar sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Ook waren de gevolgen voor oudere leerlingen en studenten groter dan voor jonge leerlingen. Dit komt mede doordat zij veel langer op afstand les kregen. Daarnaast bleven verschillen tussen groepen leerlingen bestaan. Hierover bericht de Onderwijsinspectie.

In het onderzoek Gevolgen van 16 maanden corona onderzoek vielen de volgende bevindingen over meerdere of alle sectoren op.

Minder zorgen over kennisachterstand dan in het begin

De inhoudelijke focus is veelal gelegd op de cognitieve basisvaardigheden, op de kern van het curriculum, op taal en rekenen. Dit heeft voor groepen leerlingen en studenten zijn vruchten afgeworpen; er zijn minder zorgen over cognitieve achterstanden dan aan het begin van de pandemie verwacht werd. Ook onder studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er weinig zorgen over de generieke vakken. Ongeveer een derde van de studenten in het hoger onderwijs (ho) geeft aan vertraging te hebben opgelopen, de besturen van instellingen in het ho geven in gesprekken een positiever beeld van de studievoortgang.

Sociaal-maatschappelijke aspecten kregen minder aandacht

Andere aspecten van het onderwijs kregen echter minder aandacht. Het aanbod is tijdens de coronapandemie versmald, dit is merkbaar in de sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. De stages in het voortgezet (speciaal) onderwijs vervielen deels. Ook de beroepspraktijkvorming in het mbo kon deels niet plaatsvinden of moest op een andere wijze worden ingevuld. Hierdoor zijn er voor een aantal domeinen zorgen over achterstanden op belangrijke vaardigheden die nodig zijn in de nabije toekomst. Ook bij sommige opleidingen in het hoger onderwijs vervielen stages.

Gevolgen voor oudere leerlingen/studenten groter dan voor jonge leerlingen

De algemene lijn is dat de gevolgen voor oudere leerlingen en voor studenten groter zijn dan voor jonge leerlingen. Het gaat dan onder andere om negatief welbevinden, problemen met motivatie en concentratie, en een gebrek aan binding en contact. Hier speelt uiteraard een rol dat de maatregelen per sector en per leeftijdsgroep verschillend zijn geweest. Oudere leerlingen en studenten moesten veel langer op afstand onderwijs volgen. Het belang van fysiek onderwijs is opnieuw zeer duidelijk.

Verschillen tussen groepen leerlingen blijven bestaan

Ook blijven de verschillen tussen groepen leerlingen en studenten bestaan. De zorgen om de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn met name groot voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, onder andere vanwege een complexe thuissituatie.

Scholen trots op maatwerk dat ze boden

Besturen speelden vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Zij gaven professionele ruimte aan scholen en opleidingen om flexibel in te spelen op de steeds veranderende situaties. Contact houden met leerlingen en studenten en het bieden van zo goed mogelijk onderwijs stonden voor hen centraal. Dit leidde ertoe dat schoolleiders, leraren en docenten maatwerk konden bieden aan hun leerlingen en studenten. Schoolleiders, leraren en docenten geven aan trots te zijn op wat er onder moeilijke omstandigheden en hoge werkdruk is bereikt.  

Meer zicht op kansen om anders te werken in het onderwijs

De maatregelen boden de kans om anders te werken in het onderwijs. Dat heeft inzichten opgeleverd over de aanpassingen die men in de toekomst wil behouden. Zo wordt er gepleit voor het behoud van kleinere klassen en voor intensievere persoonlijke begeleiding. Het verbeterde contact met ouders is ook een positieve uitkomst van de afgelopen periode. In sommige gevallen leveren de digitale middelen tijdswinst op, zoals teamvergaderingen en stagegesprekken op afstand. Een deel van de besturen ziet de coronaperiode als een springplank naar meer flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs, bijvoorbeeld qua onderwijstijd en opleidingsvorm.

Hogere werkdruk en meer stress bij schoolleiders, leraren en docenten

Voor schoolleiders, leraren en docenten hebben de coronamaatregelen een hogere werkdruk en meer stress tot gevolg gehad. Zij hebben alles op alles gezet om het onderwijs door te laten gaan en geen leerling of student uit het oog te verliezen. Leraren en docenten geven aan trots te zijn op wat in de moeilijke omstandigheden is bereikt. Ondersteuning en persoonlijke aandacht vanuit het management, ook voor het welbevinden, hielpen daarbij.

Effecten op lange termijn moeilijk te voorspellen

Tot slot moeten het onderwijsveld en de inspectie ook verder vooruitkijken; het is op dit moment moeilijk te voorspellen wat de coronamaatregelen op de lange termijn betekenen voor leerlingen en studenten. Denk daarbij aan hun ontwikkeling, hun schoolloopbaan, hun start op de arbeidsmarkt en hun welzijn.

Bekijk de website van de Onderwijsinspectie voor publicaties per sector

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
25 okt Morgens: 'Hybride werken is de toekomst, ook in het onderwijs'
25 okt Explosief gevonden onder deurklink van basisschool in Ermelo
25 okt Verschillende Nederlandse studententeams doen mee aan zonneautorace in Marokko
25 okt Steeds meer kleuters krijgen tweede taal aangeboden
22 okt Internationale studenten slachtoffer van misbruik en oplichting door woningnood
22 okt Onderzoek 'Effecten van kinderopvang' over pedagogische kwaliteit afgerond
22 okt In Elst willen middelbare scholen binnen gymmen, maar er is te weinig ruimte
22 okt Ook herfstvakantie voor het zuiden
22 okt VR en AR in het hoger onderwijs
21 okt Premier Rutte vindt uithuisplaatsing toeslagenkinderen zeer ernstig
21 okt Wereld Stotterdag: grote groei naar stottertherapie vanwege coronacrisis
21 okt Nederlands onbenut arbeidspersoneel zou best in de onderwijssector willen werken
21 okt NCOI: Kwart van werkend Nederland gaat na coronacrisis weer studeren
21 okt Kleinste aantal WW-uitkeringen sinds 2008
21 okt Event: Plezier in je werk 2021
21 okt GO! scholengroep Fluxus digitaliseert met Prowise
20 okt Wageningen University & Research heeft meer dan 1.000 vacatures
20 okt OMT-voorzitter Jaap van Dissel verwacht geen schoolsluitingen deze winter
20 okt Uithuiszettingen toeslagenkinderen zorgt voor verontwaardiging bij partijen
20 okt 1.115 kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst
20 okt Innovatie middag: droom en bouw jij met ons mee aan de toekomst van het hoger onderwijs?
19 okt VO-raad enthousiast over ontwikkeling praktijkgerichte examens voor havo
19 okt Aangepast Protocol Kinderopvang en COVID-19: quarantaine niet meer nodig
19 okt Taakstraf van 40 uur voor slapende beveiligers bij joodse school Amsterdam
19 okt School in Rijsbergen deze week gesloten vanwege corona-uitbraak
Poll
De werkdruk in het onderwijs is te groot
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?