Advieskader nieuwe scholen gepubliceerd

18-01 15:24 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - De Onderwijsinspectie heeft het advieskader nieuwe scholen gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe ze een kwaliteitstoets uitvoert als initiatiefnemers een nieuwe bekostigde school willen oprichten in het primair en het voortgezet onderwijs. De inspectie adviseert op basis van deze toets de minister over de te verwachten onderwijskwaliteit van de nieuwe school. Mede op basis van dat advies beslist de minister of de school voor bekostiging in aanmerking komt. Hierover bericht de Inspectie van het Onderwijs.

Het advieskader is gebaseerd op de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, die op 20 mei 2020 is aangenomen. Het kader is tot stand gekomen in overleg met het onderwijsveld en na een internetconsultatie.

Zowel besturen die al scholen onder zich hebben als andere initiatiefnemers kunnen de stap zetten om een nieuwe school te beginnen. Ze kunnen zich hiervoor melden bij DUO. Vervolgens leveren ze de documentatie aan bij DUO, zoals beschreven in de wet.

De inspectie gebruikt de aangeleverde gegevens bij het uitvoeren van de kwaliteitstoets. Na bestudering ervan, voert ze een gesprek met de initiatiefnemers. Het verslag wordt voor reactie en aanvulling voorgelegd aan de initiatiefnemers. Ten slotte adviseert de inspectie de minister. De minister besluit vervolgens, mede op basis van het advies van de inspectie, over de aanvraag.

Waar de inspectie naar kijkt

De inspectie baseert haar oordeel op 6 deugdelijkheidseisen (voorwaarden voor bekostiging):

 1. inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs
 2. leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor
 3. inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen
 4. inrichting van het onderwijs: onderwijstijd
 5. inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus
 6. scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van de bestuursstructuur)

Hiernaast kijkt de inspectie naar 9 overige kenmerken van kwaliteit. De inspectie spreekt hier geen oordeel over uit, en ze zijn ook niet van invloed op het advies. Wel kan de inspectie deze aan de orde stellen in het gesprek met de initiatiefnemers om een goede start van de school te bevorderen. Overigens wordt deze informatie gebruikt in het toezicht als de school inderdaad van start gaat.

 1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 2. Personeelsbeleid: formatie
 3. Personeelsbeleid: bekwaamheid
 4. Veiligheid op school
 5. De (beleidsrijke) meerjarenbegroting
 6. Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang
 7. Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)
 8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid
 9. De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen

 

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
05 mrt Miljard euro extra nodig voor onderwijs en onderzoek op universiteiten
05 mrt Toeslagenaffaire begon mogelijk al jaren eerder
05 mrt Nederlanders onderschatten hoeveel kinderen in armoede leven
05 mrt Onrust op scholen na nieuwe uitbraken onder middelbare scholieren
05 mrt Aanpakken schoolstress kan psychische problemen bij kinderen voorkomen
04 mrt Rutte ambieert mogelijk het onderwijs als het 'helemaal mis gaat met de VVD'
04 mrt Ombudsmannen onderzoeken opvoedproblemen in Caribisch Nederland
04 mrt Coöperatie Examens MBO is klaar voor actie: scholen, meld je aan
04 mrt 117.000 jongeren raakten baan kwijt tijdens eerste coronagolf
04 mrt Meerderheid scholen valt door loting buiten boot voor subsidie Schoolkracht
04 mrt Actief leren, hoe dan?
04 mrt Tien dingen die je moet weten over het splinternieuwe Prowise Touchscreen Ten!
04 mrt Opleidingsinstituut Scolea is live met Coachview
03 mrt 30 procent aankomende studenten stelt studie uit wegens coronacrisis
03 mrt Een derde van de tweedeklassers weet niet of Nederland een democratie is
03 mrt ‘Pauzeknop’ op schulden toeslagenouders per direct van start
03 mrt Met name welzijn jongvolwassenen, studenten en migranten daalde door corona
03 mrt 'Slim met schoolafval' helpt scholen bij circulair inkopen
02 mrt Ontslag bestuurders Haga Lyceum blijft bij gerechtshof in stand
02 mrt D66 en ChristenUnie botsen over vrijheid van onderwijs
02 mrt Financiële positie pensioenfondsen verbeterd in februari
02 mrt Mbo'ers blij: 'Onderwijskwaliteit mbo's omhoog door fysieke les'
02 mrt Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen gratis advocaat
02 mrt Het geheim achter onze beste schrijfervaring tot nu toe
02 mrt Aanbestedings quick scan: hulp bij slim aanbesteden
Poll
Docenten moeten voorrang krijgen bij vaccinatie
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?