Onderwijsinspectie houdt 'toezicht op afstand waar dat kan'

19-10 12:19 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als we risico’s zien op basis waarvan we gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig en ook mogelijk is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen. Hierover bericht de Onderwijsinspectie.

Gevolgen voor het toezicht:

  • Onderzoek bij risico’s/signalen - De inspectie houdt onverkort toezicht op risicobesturen, en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen. Daar kan onderzoek op locatie bij horen. 
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen - Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie. 
    • Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek met het bestuur en zo nodig onderzoek ter plaatse. 
    • Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur, in principe op afstand. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, zet de inspectie als eerste weer op de planning voor de volgende cyclus (startend op 1 augustus 2021). Het is de bedoeling dat de inspectie vanaf die datum gaat werken met een bijgesteld onderzoekskader.
  • Herstelonderzoek - De inspectie bekijkt per situatie hoe het herstelonderzoek plaatsvindt en of onderzoek op locatie daar onderdeel van is. Zodra herstelonderzoeken zijn afgerond, actualiseert de inspectie de oordelen. 
  • Onderzoek naar Goed - Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) of opleiding (in het mbo) de waardering Goed kan krijgen, worden vooralsnog on hold gezet. Zodra deze onderzoeken weer uitgevoerd kunnen worden, volgt hierover nader bericht. Onderzoeken naar Goed als onderdeel van een vierjaarlijks onderzoek vormen hierop een uitzondering.
  • Excellentietraject - De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen 2020 is gesloten. Het onderzoek van de jury zal in de periode december 2020 tot en met februari 2021 in principe op locatie plaatsvinden.
  • Themaonderzoek - De themaonderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd en afgerond, in principe op afstand. 

 

Bron: Onderwijsinspectie

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
26 nov ROC Mondriaan haalt als eerste van Nederland certificaat tweetalig onderwijs
26 nov Slob wil sneltesten voor leerlingen in basis- en voorgezet onderwijs
26 nov Trage aanpak Slob ventilatie op scholen irriteert Tweede Kamer
26 nov Zo maak je van een saai college een feestje
26 nov Niveau brugklassers daalt snel door lerarentekort basisscholen
25 nov Wat is de ideale schooldag? Kinderen willen ontdekken, bewegen en naar buiten
25 nov Oproep studentenbonden: universiteiten, schrap bindend studieadvies
25 nov Brancheorganisatie Kinderopvang: hou rekening met extra kosten ouders
25 nov 'Juf Ank' denkt na over derde seizoen De Luizenmoeder
25 nov Studenten nemen steeds vaker een tussenjaar
25 nov Master Leiderschap in Onderwijs – MLO
24 nov Advies OMT: mogelijk langere kerstvakantie
24 nov Slob lijkt motie tegen meetellen onderwijstijd van onbevoegden te negeren
24 nov Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs
24 nov Docenten vinden vooral middelbaar onderwijs slechter door corona
24 nov Verhoog betrokkenheid met interactief lesgeven
24 nov 7 manieren om je brein scherp te houden
23 nov Leidse school treft maatregelen na omstreden opdracht
23 nov Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo
23 nov Veerkracht onder ruim 700 basisschoolleerlingen onderzocht via lessenreeks
23 nov Epidemioloog pleit voor extra maatregelen op middelbare scholen
23 nov Studenten lopen vaker studievertraging op tussen bachelor en master
23 nov Steeds meer havo & vwo-scholieren kiezen voor mbo
20 nov Bedreigde Rotterdamse docent Emmauscollege nog niet voor de klas
20 nov Beroep van basisschooldirecteuren moet aantrekkelijker
Poll
Ook de scholen zouden voor 2 weken moeten sluiten
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?