Grote diversiteit binnen informeel onderwijs

07-05 06:03 | bron: Onderwijsland.com

DEN HAAG - In Nederland is sprake van een grote diversiteit in het informeel onderwijs. Veruit de meeste betrokkenen bij het onderzoek verwachten vooral positieve effecten van dit type scholing. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de reactie van het kabinet op de verkenning informele scholing. Verkenning en reactie stuurde hij eerder naar de Tweede Kamer. Hierover bericht Rijksoverheid.

Het staat ouders vrij in onze open democratische samenleving om kinderen buiten de formele onderwijstijd, en daarmee buiten de directe invloedssfeer van de overheid, deel te laten nemen aan diverse vormen van informele scholing. Het creëren van binding met de eigen culturele of religieuze achtergrond, de ontwikkeling van de eigen identiteit en zelfvertrouwen en het vergroten van kennis, vaardigheden en sociale contacten stelt jongeren in staat volwaardig in de samenleving te participeren.

Uit een enquête onder 15.000 respondenten zijn zes meldingen gekomen van gedragingen die mogelijk wel antidemocratische, anti-rechtstatelijke of anti-integratieve elementen bevatten. De betrokken organisaties hebben om diverse redenen niet meegewerkt aan het onderzoek.

Dit werpt de vraag op of er zwaardere algemene maatregelen zoals toezicht moeten komen om in dergelijke situaties in te grijpen. Maatregelen om in te grijpen bij een groep aanbieders waar zorgen over zijn, hebben daarmee gevolgen voor duizenden goedwillende aanbieders van informele scholing. Dat staat niet tot elkaar in verhouding. De onderzoekers adviseren daarom om in te zetten op (door)ontwikkeling van sterke lokale netwerken in combinatie met het ondersteunen en stimuleren van partijen die al goede activiteiten ondernemen, en daar waar nodig ingrijpen bij partijen waar zich negatieve effecten voordoen.

In deze brede verkenning naar informele scholing in Nederland en mogelijke antidemocratische, anti-rechtstatelijke of anti-integratieve effecten van deze scholing, zijn ook negen instellingen meegenomen die subsidie uit Turkije ontvingen. De onderzoekers concluderen dat deze lessen met subsidie uit Turkije, zich richten op de Turkse taal. Deze lessen bleken geen antidemocratische, anti-rechtstatelijke of anti-integratieve elementen te bevatten.

Minister Koolmees is blij met de inzichten die het onderzoek oplevert. Daarnaast neemt het de zorgen over de subsidie uit Turkije aan een aantal instellingen weg. En ook de uitgebreide beschrijving van mogelijk handelingsperspectief brengt lijn aan in de vele bestaande ideeën. Zo gaat de minister met gemeenten in gesprek hoe de meldingsbereidheid van burgers en instellingen vergroot kan worden. Dit kan helpen bij het in beeld brengen van de omvang van de problematiek.

Koolmees: “Ik zie op steeds meer plaatsen koepelorganisaties en individuele instellingen verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan om informele scholing professioneler te maken. Dit moedig ik van harte aan. Ik ben van plan om diverse lokale projecten te ondersteunen zodat we een beter beeld krijgen van interventies die belanghebbenden kunnen inzetten om het informele onderwijs naar een hoger niveau te tillen.”

Bij informele scholing gaat het bijvoorbeeld om scholing op het gebied van taal en cultuur of religie of levensbeschouwing dat wordt aangeboden door onder meer moskeeën, kerken, sportverenigingen, bibliotheken en kunst- en cultuurcentra. Het gaat om naschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar.

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
07 mei Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs
07 mei Veel zware gesprekken bij Kindertelefoon ondanks heropening scholen
07 mei Universiteiten verwachten opnieuw flink meer aanmeldingen
07 mei Grote diversiteit binnen informeel onderwijs
06 mei Rutger Pol nieuwe directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs Onderwijsinspectie
06 mei Leerlingen van Bussumse school gestuurd na uit de hand gelopen examenfeest
06 mei Kalverboer: 'Middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk open'
06 mei Lerarenpensioenfonds ABP was vorig jaar 1,5 miljard kwijt aan bonussen
06 mei Bijna acht op de tien jongeren heeft meer dan basis digitale vaardigheden
05 mei Vóór corona waren rekenprestaties basisscholieren verbeterd
05 mei VR en AR in het hoger onderwijs
05 mei Eten in schoolkantines gezonder, maar wel meer fastfoodketens in schoolomgeving
04 mei De overgang naar een nieuw schooljaar: extra coulance of niet?
04 mei Kinderen tussen 7 en 12 jaar mogen eenmalig meedoen aan LEGO Masters
04 mei Onderwijsprofessional betaalt soms vier keer zoveel voor tweede studie
04 mei Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start
04 mei Aan het woord: Gea Makkink, Teamleider Stafafdeling
04 mei Wijziging Gids proportionaliteit (actueel voor onderwijs)
03 mei Kritiek op profielensysteem: scholier kiest te jong en met te weinig vrijheid
03 mei Hogeschool Utrecht zoekt 400 docenten: forse toename studenten verwacht
03 mei Loonkloof het kleinst in onderwijs
03 mei Ruim 4.000 ouders krijgen toeslagencompensatie niet voor 1 mei
03 mei Prowise en HP slaan handen ineen: Duurzame Chromebooks voor blended learning
30 apr 11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei 30.000 euro compensatie
30 apr Aantal cliënten in de jeugdzorg vorig jaar voor het eerst sinds 2015 gedaald
Poll
Docenten moeten voorrang krijgen bij vaccinatie
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?