Training Medezeggenschap in het onderwijs

wanneer? 3 oktober 2017 19:30
waar? HCO Den Haag
kosten? € 99,50

In de training Medezeggenschap in het onderwijs vergroot u uw kennis en vaardigheden, waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.

 

Ieder lid in de medezeggenschapsraad wil graag enthousiast zijn bijdrage leveren aan de medezeggenschap in de school. Maar begrippen als adviesrecht, instemmingsrecht, reglement, bevoegd gezag, lumpsum, bestuursformatieplan roepen bij sommigen eerder een schrikreactie op dan het gevoel daar eens lekker mee aan de gang te gaan.

 

De nieuwe wet “Wet Medezeggenschap Scholen” die per 1 januari 2007 van kracht werd, stelt een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verplicht, garandeert transparante informatie en geeft vergaande instemmings- en adviesbevoegdheden. 

Doelgroep

MR-leden of mensen die geïnteresseerd zijn in het MR-werk

Doelstelling

De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten met betrekking tot de medezeggenschap in het onderwijs waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.

Inhoud

Gedurende de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet Medezeggenschap Scholen (van 2007)
  • De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding
  • Het dagelijks functioneren van de MR
  • Positie van de MR

Daarnaast is er veel gelegenheid voor uitwisseling van eigen ervaringen met leden van andere MR-en.

Plaats

Den Haag, HCO

Datum

3 okt 2017

Tijd

19:30 tot 22:00

Prijs:

99,50 EUR
 


Poll
Kinderen vanaf 12 jaar moeten gevaccineerd worden
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?